Tilpasser framtidens kraftmarked

Vannkraft er vår mest klimavennlige og fornybare energikilde, og Lyse har produsert denne kraften i over 100 år. I dag er Lyse en av landets største vannkraftaktører med eierskap i vannkraftverk som står for en produksjon på 10 TWh.

Pågående vannkraftprosjekter

Utvalgte vannmagasin

Lyse har i dag eierskap i vannkraftverk som dekker et nedbørsområde som strekker seg fra Røldal-Suldal til Sira-Kvina. Med dagens antall kraftverk og mulighetene for å produsere 10 TWh, er Lyse blant landets største vannkraftaktører.