Kraftverket har en installert effekt på 5,2 MW og en årsproduksjon på 17 GWh. 

Fakta

Ferdig: 1935, 1995
Nedbørsfelt: 19,4 km2
Årsproduksjon: 17 GWh
Fallhøyde: 34,6 m
Installert effekt: 5,2 MW