Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 1.12.2023.

Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen for å informere om hvordan Lyse AS som morselskap i Lyse-konsernet behandler personopplysninger, inkludert hvordan vi samler inn og bruker informasjonen om besøkende på denne nettsiden.  

Behandlingsansvarlig 

Det er Lyse AS ved administrerende direktør som er behandlingsansvarlig og skal sørge for at behandlingen av personopplysninger er i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Den behandlingsansvarlige bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. 

Vår behandling av personopplysninger på denne nettsiden 

Deling og sosiale medier 
Vi har lagt inn muligheten til å videresende artikler i e-post og å dele artikler i sosiale medier. E-postadresser som brukes til å videresende artikler logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet. 

Informasjonsskapler 
Når du besøker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom din enhet og dette nettstedet og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig. Her finner du oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes på websiden. 

Andre personopplysninger vi behandler 

Leverandørkontakt og andre forretningsrelasjoner 

For å kunne registrere seg som leverandør eller representant for leverandør i vårt innkjøpssystem, må man oppgi informasjon om kontaktperson. Vi lagrer også kontaktinformasjon til andre relevante kontaktpersoner i forbindelse med samarbeidsprosjekter eller andre forretningsforhold som krever samhandling. 

Vi har behov for å holde kontakt med våre leverandører for å følge opp anskaffelser, herunder tilbud, avklaringer, kontrakt, bestillinger og leveranser, og samler derfor inn kontaktinformasjon til relevante personer hos leverandøren. Vi har også noen ganger behov for å holde kontakt med personer hos andre forretningsforbindelser eller kontaktpersoner i det offentlige myndigheter. 

Omfanget av opplysningene vi lagrer er svært begrenset og knyttet til personenes rolle hos leverandør eller andre virksomheter vi har kontakt med. Vi vurderer at vi har en berettiget interesse i henhold til Personvernforordningen sin Artikkel 6.1 f) i å lagre og bruke kontaktopplysninger for dialog med leverandører og andre eksterne kontaktpersoner som samhandler med Lyse AS i egenskap av sin profesjonelle rolle. 

Kommunikasjon 

Lyse kommuniserer med publikum generelt, og noen ganger med bestemte målgrupper og enkeltpersoner gjennom for eksempel utsendelse av nyhetsbrev, pressemeldinger og selskapsrapporter, organisering av arrangementer, håndtering av brukerinitiert dialog og fremlegging av informasjon til offentlige myndigheter. De personopplysningene som behandles inkluderer kontaktinformasjon og annen kommunikasjonsrelatert informasjon.  Det rettslige grunnlaget er berettiget interesse i å gi og innhente informasjon som er viktig for å bygge tillit til vår virksomhet, eller ditt samtykke. 

Sikkerhet 

Lyse er et konsern som leverer samfunnskritiske tjenester og deler av virksomheten vår er også underlagt lovgiving som krever særskilte sikkerhetstiltak for å sikre stabil drift tjenestene våre, for tiltak mot ulovlig eller uautorisert adgang til bygninger, rom, systemer, prosesser og utstyr. Noen av disse sikringstiltakene medfører behandling av personopplysninger. 

På våre lokasjoner er det registrering og adgangskontroll av ansatte og besøkende. Kameraovervåking brukes der dette er vurdert som nødvending for å forebygge, avdekke og oppklare uønskede hendelser. Hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn og bruker, avhenger av de aktuelle sikringstiltakene. De består av blant annet av videoopptak, kontaktinformasjon og arbeidssted, dato og tidspunkt for adgang til bygninger. På steder hvor vi benytter kameraovervåking gis det tydelig informasjon i tråd med reglene for dette. 

Rekruttering 

Lyse behandler personopplysninger for rekrutteringsformål for å sikre selskapet tilgang på kvalifiserte kandidater. Personopplysningene som behandles inkluderer kontaktinformasjon, rekrutterings- og personalinformasjon. Det rettslige grunnlaget Lyse baserer seg på for behandling av dine personopplysninger gjelder behandling som er nødvendig for å oppfylle en avtale eller utføre tiltak på din forespørsel før det inngås avtale, eller ditt samtykke til å stå i CV-databasen. 

Det er utarbeidet en egen detaljert personvernerklæring som du får presentert når du går inn i en rekrutteringsprosess. 

Hvem deler vi informasjonen med? 

Vi bruker underleverandører til å bistå med leveranse og drift av støttesystemer og sikkerhetsløsninger. Disse vil bare behandle personopplysninger i henhold til databehandleravtaler vi inngår med dem og kun utføre behandling på vår instruks. 

Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter, vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav. 

I noen tilfeller kan personopplysningene dine overføres til eller bli samlet inn av tredjeparter som har et selvstendig ansvar for sin videre behandling av personopplysningene dine, for eksempel når du besøker våre sider på tjenester som Facebook eller LinkedIn. Du kan lese mer om hvilke personopplysninger som samles inn og hvordan disse behandles i personvernerklæringen for den aktuelle tjenesten. 

Personopplysningene dine vil ikke deles til andre tredjeparter enn disse uten at det er rettslig grunnlag for det eller med ditt eksplisitte samtykke. 

Oppbevaring og sletting 

Lyse oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har på plass sikkerhetstiltak som ivaretar kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge det er nødvendig, ut fra det formål de er lagret for. Når Lyse ikke lenger har et saklig behov og lovlig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. 

Dine rettigheter 

Som registrert i våre systemer, har du lovfestet rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov. 

Du kan finne god informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet

Henvendelser og spørsmål om personvern 

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller trenger hjelp til å gjøre bruk av dine rettigheter, ta kontakt med din kontaktperson i Lyse AS. Lyse har også utnevnt et personvernombud som på tvers av konsernet skal være en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål som gjelder personvern. 

Kontaktinformasjon: 

Marit Ramstad Garvik 
E-post: personvernombud@lyse.no 
Telefon: +47 5190 8000 

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser. 

Lyse består av flere selskaper og det er derfor flere nettsider med informasjon for kunder. Du kan lese mer om personvern knyttet til data som behandles om deg som kunde her: