Utbyggingen har vært gjennomført i 6 byggetrinn i perioden 1963 til 1989. Det er i alt bygget 7 kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasin.

Kraftselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad i Sirdal kommune. Samlet produksjon er  ca. 6 TWh med en installert effekt 1 760 MW.

Les mer om Sira-Kvina Kraftselskap på www.sirakvina.no.