De to kraftverkene erstattet gamle Dalen kraftverk da de sto ferdig i 2011. De to nye kraftverkene har en årlig produksjon på ca 115 GWh, en økning fra 38 GWh i forhold til tidligere produksjon i vassdraget. Økningen i produksjon var mulig ved bedre utnyttelse av vannet og økt kapasitet i de nye kraftverkene.

Lyse eier 66,7 prosent av Jørpeland Kraft.