Mer enn et selskap

Lyse har bidratt til bærekraftig vekst og samfunnsbygging i over 100 år.

Lyse sin visjon er å være mer enn et selskap. Det gjør vi gjennom å engasjere oss i  klimasaken og bidra til å støtte opp om lokalsamfunnet. Hvert år gir vi betydelige bidrag til samarbeidspartnere og aktivitet som skaper glede og engasjement. Vi er også opptatt av å støtte utdanning- og forskningsaktiviteter som kan bidra til å løse morgendagens utfordringer.