Lyse er Norges fjerde største vannkraftprodusent og produserer om lag 10 TWh i middelproduksjon hvert år.

Vi mener at det var vannkraften som la grunnlaget for det industrielle Norge. Ved å utvinne vannkraften fra fjellene i Lysefjorden kunne vi sikre innbyggerne med ren og fornybar kraft, og i dag har vi 31 vannkraftverk som vi eier sammen med andre partnere. Samlet sett strekker nedbørsfeltet seg fra Åna-Sira til Hardangervidda. 

Hele 99 % av Lyses energiproduksjon kommer fra fornybare energikilder. I dag jobber vi ikke bare med vannkraftproduksjon- og salg, men også andre fornybare kilder som havvind.