Ved å utvinne vannkraften fra fjellene i Lysefjorden kunne industrialiseringen i Sør-Rogaland sakte men sikkert skyte fart. I dag er fornybar energi vårt viktigste satsingområde som fortsatt stadig er i utvikling. Biogass og naturgass distribueres i Norges største gassnett. Utnyttelse av varmen fra søppelforbrenning brukes som fjernvarme til et stort antall kunder og stadig flere av våre kunder investerer i sol på taket. Hele 99,1 % av Lyses energiproduksjon kommer fra fornybare energikilder.