Kraftverket har en Peltonturbin og en middels årsproduksjon på 327 GWh.  

Tjodanpollen (768-762 moh.) ligger betydelig lavere enn de andre magasinene og pumpes derfor inn i systemet. Tjodan hadde verdens høyeste uforede trykksjakt da kraftverket sto ferdig i 1985.

Fakta: 
Årsproduksjon: 327 GWh
Fallhøyde: 892 meter
Installert effekt: 110 MW (1 Pelton-turbin) 
Nedbørsfelt: 54 km2
Driftsstart: 1985