Anlegget henter vann fra et 2000 km2 stort nedbørsfelt. Dette omfatter blant annet den kunstige innsjøen Blåsjø som er demmet opp av noen av Norges største dammer. Oddatjørndammen er 142 meter høy og 466 meter lang, og med det høyeste fyllingsdam i Norge. Storvassdam var den største største fyllingsdammen med asfaltkjerne i verden da den sto ferdig, mens Førrevassdam er største betongdammen i Norge med en høyde på 95 meter og lengde på 1300 meter.

Det inngår flere kraftverk i Ulla-Førre hvor den største er Kvilldal kraftverk med installert effekt på 1240 MW. I tillegg kommer Saurdal, Hylen og Stølsdal kraftverk.

Lyse har en eierandel på 18 prosent, mens Statkraft er største eier og ansvarlig for driften av anleggene.