Finans

Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene energi, telekommunikasjon og elnett.

Selskapets aksjonærer er 14 kommuner i Sør-Rogaland. Aksjonærene legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap og har forventninger til selskapet som samfunnsbygger med et regionalstrategisk perspektiv og tilfredsstillende lønnsomhet.

Nøkkeltall 2020

Produksjon vannkraft6004GWh
Målt effektivitet distribusjonsnett91,4%
EBITDA telekom1672MNOK

EBITDA Konsern

Energi

Produksjon og kraftpriser

EBITDA Energi

2017 1 835 MNOK
2018 2 342 MNOK
2019 1 819 MNOK
2020 515 MNOK
Nøkkeltall Energi 2016 2017 2018 2019 2020
Middelproduksjon GWh 5 743 5 743 5 921 5 921 5 921
Produksjon vannkraft GWh 7 363 6 163 7 524 4 579 6 004
Områdepris NO2 øre/kWh 23,32 26,89 41,55 38,66 9,80
Bokført verdi av vannkraft pr. KWh kr/kWh 1,18 1,17 1,49 1,48 1,51
Strømleveranse sluttbruker GWh 3 034 3 106 2 798 2 622 2 536
Levert volum Naturgass GWh 547 553 554 519 481
Levert volum Fjernvarme GWh 159 161 174 174 171

Telekom

EBITDA

EBITDA Telekom

2017 1 748 NMOK
2018 1 276 MNOK
2019 1 449 MNOK
2020 1 672 MNOK
Nøkkeltall Telekom 2016 2017 2018 2019 2020
Sysselsatt kapital MNOK 3 779 7 668 8 172 9 604 10 380
Bokført verdi driftsmidler og tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter MNOK 3 956 7 043 7 024 8 129 9 603
EBITDA margin % 34 47,2 36,4 37,1 36,9
Antall aktive fiberkunder i Altibox partnerskap 446 454 493 802 536 280 625 285 708 913

Elnett

EBITDA

EBITDA Elnett

2018 455 MNOK
2018 458 MNOK
2019 403 MNOK
2020 551 MNOK
Nøkkeltall Elnett 2016 2017 2018 2019 2020
KILE-kostnad MNOK 16,32 19,36 22,49 22,68 19,00
Antall nettkunder 141 735 143 003 145 595 153 706 158 508
Levert energi GWh 5 671 5 671 5 931 4 914 5 110
Nettkapital (NVE kapital) lagt til grunn i innteksrammen MNOK 3 059 3 255 3 509 3 790 4 168
Målt effektivitet distribusjonsnett % 114,7 107,1 102,3 93,5 91,4
Målt effektivitet regional og sentralnett % 105,2 97,3 104,8 120,3 127,3

Kontaktpersoner

 • Bilde av Eirik Børve Monsen

  Eirik Børve Monsen

  Konserndirektør økonomi og finans
  Se e-post
 • Bilde av Christian Balchen

  Christian Balchen

  Finanssjef
  Se e-post
 • Olav Skartveit

  Senior finansrådgiver
  Se e-post