Kraftverket henter vann fra en rekke bekkeinntak samt fra reguleringsmagasin i Sandvatnet, som reguleres mellom 950 og 925 moh og Holmavatnet som reguleres mellom 1 058 og 1 048 moh. Holmavatnet ligger delvis i Vinje kommune.
Vannet fra kraftverket sendes direkte videre i tunnel til Suldal II kraftverk.

  • Årsproduksjon 181 GWh.
  • Installert effekt: 45 MW 
  • Aggregat: 1
  • Fall: 314 meter
  • Idriftsettelse: 1967