Det er installert to Pelton- og to Francis-turbiner. Magasinkapasiteten er på 100 GWh

Stasjonen ble opprinnelig bygget med stor overkapasitet, men strømforbruket steg raskt og gjorde at utvidelser ble gjort. Da stasjonen ble bygget var det bare leveranse for 4 millioner kWh, mens det kunne produseres 25 millioner kWh.

Fakta

Ferdig: 1929, utvidelse i 1937 og 1949
Nedbørsfelt: 52 km2
Produksjon: 97 GWh
Fallhøyde: 300 meter
Installert effekt: 25 MW