Bortsett fra massene som er tatt ut for tunneler og maskinsal og en 500 meter lang vei fra eksisterende vei til kraftstasjonen, er anlegget gjennomført uten naturinngrep.

Kraftverket er lokalisert i 700 meters høyde og ligger 25 km nord for Lysebotn i reguleringsanlegget for Lysebotn kraftstasjon i Sandnes kommune. 

Fakta: 

Ferdig: August 2006
Produksjon: 55 GWh 
Fallhøyde: 60 meter
Nedbørsfelt: 160 km2
Installert effekt: 14,4 MW