Reguleringsmagasin er Votna som reguleres mellom 1019 og 977 moh. 

  • Installert effekt: 48 MW, Francisturbin
  • Aggregat: 1
  • Idriftsettelse: 1967 
  • Årsproduksjon 209 GWh