Det er en del av Røldal-Suldal-anlegget. Det utnytter et fall på 149 meter fra reguleringsmagasinet Finnabuvatnet.

  • Francisturbin med generator på 5,1 MW.
  • Årsproduksjon er 28 GWh.
  • Installert effekt: 5 MW
  • Aggregat: 1
  • Idriftsettelse: 2012