Reguleringsmagasin er Middyrvatnet som reguleres mellom 1232 og 1192 moh. Kraftstasjonen er utsprengt i fjell og har adkomst fra E134 2 Km vest for Haukelitunnelen.

  • Svandalsflona ble satt i drift i 1977.
  • Utnytter et fall på 200 meter fra reguleringsmagasinet Middyrvatnet.
  • Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin
  • Installert effekt på 20 megawatt (MW).
  • Årsproduksjon er 37 gigawattimer (GWh).