Lyse er en del av Ryggraden i samfunnet

Nyheter

 • Eksisterende strøminjer langs veien gjennom Dirdal

  Tillatelse til ny kraftlinje

  Lyse Elnett har fått tillatelse til å bygge ny 132 kV kraftlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldal i Sandnes. Det er samtidig gitt tillatelse til fortsatt drift av eksisterende kraftlinje mellom Seldal og Tronsholen transformatorstasjon.

 • Vannkraftens magiske år

  2018 - rekordår for vannkraftproduksjon

  ​​​​​​​I fjor produserte Lyse like mye energi som 380 000 husholdninger forbruker i løpet av ett år. Det har ikke skjedd siden 2008.

 • De første mastergradsstudentene som var me dpå Lyses graduates-program

  Lyse i gang med program for graduates

  Mer innsikt, økt motivasjon og mer selvinnsikt var noe av det mastergrads-studentene tok med seg hjem etter å ha deltatt i Lyses program for graduates.

 • Forsand blir et nytt område der Lyse skal sikre strømforsyningen.

  Forsand Elverk overtatt av Lyse

  Ved årsskiftet ble Forsand Elverk en del av Lyse. De rundt 1000 kunder overføres dermed til oss, og vi ønsker dem velkommen.

 • - Jeg ser fram til å kunne være med å sette fokus på oppbygging av nye forskningsmiljøer som vil ha betydning for Norges evne til omstilling, utvikling av ny teknologi og innovasjon, sier Nygaard.

  Eimund Nygaard inn i Forskningsrådet

  Konsernsjef i Lyse AS Eimund Nygaard er oppnevnt som en av 11 medlemmer til Forskningsrådet styre fra 1. januar 2019.

 • Bjørn Honningsvåg er administrerende direktør i Lyse Produksjon

  Halvtomt eller halvfullt?

  Kraftåret 2018 ble et merkeår på alle måter. Etter sjokkvarme sommermåneder, uteblitt snøsmelting og minkende vannmagasin – kom regnet. I løpet av rekordkort tid var vi tilbake til normalen, og vel så det. Det ble et kraftår helt utenom det vanlige.

 • Montører legger ny kabel ved sjøen med hjelp av gravemaskin

  Rekordmange prosjekter

  Aldri før har Lyse hatt et så høyt antall pågående prosjekter på en gang. Listen teller nå rundt 950 små og store prosjekter, der strømforsyning til nytt sykehus er ett av dem.

 • Eidsiva bredbånd har inngått avtale med Altibox som ny samarbeidspartner på bredbåndstjenester.

  Eidsiva bredbånd inngår avtale med Altibox 

  Eidsiva bredbånd har inngått avtale med Altibox som ny samarbeidspartner på bredbåndstjenester.

 • Fly letter fra Stavanger lufthavn, Sola

  Store aktører sammen om demo

  Lyse er med når vår region har som mål å bli ledende i Europa på elektrisk transport. For å lykkes har flere store aktører som Avinor, Risavika Havn, Forus Næringspark og Lyse gått sammen og søkt om støtte til et storskala demonstrasjonsprosjekt.

Siste nytt fra bloggen

Toril Nag

Etikk, takk!

Netthandel og et stadig mer globalisert samfunn stiller strengere krav til det etiske kompasset vårt – både bedrifter og kunder må navigere i et stadig mer krevende marked. Etikken må stå i sentrum. Digital etikk. Smak på uttrykket. I 2019 kommer dette temaet til å få mye oppmerksomhet. Hvorfor? På grunn av tillit. Eller frykt. … Fortsett å lese Etikk, takk!

Finansiell informasjon

Nøkkeltall

Varige driftsmidler pr. forretningsområde

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft6163GWh
Målt effektivitet overføring107,1%
EBITDA telekom1800MNOK

Aktuelle prosjekter

 • Automatiske strømmålere

  AMS

  Som en følge av Norges vassdrags- og energidirektorats forskrift om AMS (automatiske målesystemer), skal Lyse hjem til alle sine over 140 000 nettkunder for å installere ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019. Over 120 000 målere er installert.

 • Lysebotn 2

  Francis-turbin i Lysebotn 2

  Lysebotn 2 kraftverk er åpnet, og har erstattet det gamle kraftverket. Det nye kraftverket bruker eksisterende magasiner og dammer, men utnytter ressursene bedre og får dermed økt produksjon av fornybar energi.

 • Forsterkning sentralnettet

  Strømlinje

  Lyse og Statnett har de siste årene arbeidet med å etablere en ny strømforsyning inn til regionen. Ny hovedlinje fra Forsand til Fagrafjell vil bedre forsyningssikkerheten til Sør-Rogaland, som er et av områdene i landet med dårligst leveringssikkerhet for strøm.

 • Smarte hjem

  Lading

  Smart i dag. Smart i morgen. Gjennom Smartly utvikler og leverer vi enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter, styring av energiforbruk, og sikker og trygg lading av elbil.

 • Fjernvarme og kjøling

  Fjernvarmerør Sandnes

  Avfall som ikke kan gjenbrukes til materialgjenvinning, må brennes. Avfallsforbrenningen gir oss strøm og varmt vann, som distribueres i fjernvarmenettet.

 • Triangulum

  Triangulum. Illustrasjon.

  Siden oktober 2014 har Stavanger vært med i EUs Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig.

 • Oppgradering Jærnettet

  Jærnettet

  Strømnettet på Sør-Jæren må oppgraderes for å sikre forsyningen av strøm i området. Kraftig befolkningsvekst gjør at kapasiteten i eksisterende regionalnett (overordnet strømnett) nesten er brukt opp.

 • Vannkraftprosjekter

  vannkraftprosjekter

  Lyse har som mål å utnytte potensialet for lønnsomme utbygginger innenfor vannkraft, og har derfor flere mindre prosjekter til vurdering. For å komme inn under elsertifikat-ordningen må prosjektene være satt i produksjon i løpet av 2020.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS