Alltid på.
For bærekraftig vekst.
For det grønne skiftet.
For en digital framtid.
Se hele filmen
Nøkkeltall fra Lyse-konsernet
14
Eierkommuner
354 mill.
Årsresultat
1 387
Ansatte
8 089 mill.
Omsetning