Nyheter

 • Når strømbruken går opp, øker naturlig nok også den samlede mengden strøm som skal transporteres gjennom strømnettet. Flere eksperter mener at dette vil føre til høyere kostnader for norske husholdninger gjennom nettleien. Det fastslår rapporten at er misvisende. Foto: Zhang Kenny / Unsplash

  Rapport viser stor økning i strømforbruk mot 2030

  At strømforbruket øker er noe de fleste vet - men hvor mye det er snakk om har inntil nå ikke vært konkret. Med den nye rapporten som Energi Norge lanserte i dag går det tydelig frem at det innen 2030 er snakk om en økning på 25 prosent men trolig en mindre nettleie enn antatt.

 • Ullandhaugtårnet representerer en stor del av regionens fortid - og fremtid. Foto: Atle Tegle Åmodt.

  Lyse blir eier av Ullandhaugtårnet

  Lyse har inngått avtale med Telenor Eiendom om overdragelse av det regionale landemerket Ullandhaugtårnet. Avtalen ble inngått denne uken, og formell overtakelse er planlagt i løpet av våren 2020.

 • Kabelen til England blir en del av et større fibernettverk som Altibox etablerer, Euroconnect-1, som skal sørge for en robust og førsteklasses digital infrastruktur.

  Altibox bygger fiber over Nordsjøen til England

  Lyse-konsernet vil gjennom sitt heleide datterselskap Altibox etablere en europeisk fiberring som skal styrke Norge som datasenternasjon. Operatør Altibox og partnerne i et konsortium skal bygge ny 700 km lang fiberkabel mellom Norge og Storbritannia.

 • Gir Viking-kamp til 3500 barn og unge

  Når Viking møter Rosenborg på søndag, sitter det minst 3500 barn og unge blant publikum, med billetter fra Lyse – klare for en gratis og forhåpentligvis minnerik kampopplevelse.

 • Med elbilen som batteri

  Lyse tester ut en helt ny type lader for elbil som både kan lade elbilen, men som også kan fungere som en strømforsyner til boligen, med en oppladet elbil som strømkilde. Slik vil elbilen kunne bli en del av strømnettet.

 • Smartere bruk av strømnettet

  Elektrifiseringen av Norge vil gi folk lavere energikostnader. For å få til dette, trenger vi en ny prismodell for nettleie, skriver Knut Kroepelien i Energi Norge og Knut Lockert i Distriktsenergi.

 • Trond Thorbjørnsen i Lyses Innovasjonsavdeling med sensoren som Gjesdal kommune skal bruke i sine kommunale bygg.

  Lyse-innovasjon i kommunale bygg

  ​​​​​​​Gjesdal kommune tar nå i bruk en sensor som vil måle fukt og temperatur i kommunale boliger. Dette vil spare kommunen for store summer og kan fort bli en tjeneste som andre kommuner også kan benytte seg av.

 • Forus kjølesentral offisielt åpnet

  - Sandnes har verdens beste varme- og kjøleløsning, sa Audun Aspelund, administrerende direktør i Lyse Neo om fjernvarme og frikjøling som leveres til Havneparken.

 • Montør ligger oppå kraftlinje for å feste fast en sensorkule, mens en montør står i masten.

  Sensorkule kan hindre strømbrudd

  Norsk utviklet sensorkule er montert på kraftlinje hos Lyse Elnett som et prøveprosjekt. Kulene vil gi sanntidsinformasjon om tilstanden på kraftlinjen, og kan dermed varsle om på et tidlig stadie eller før de oppstår.  

Siste nytt fra bloggen

Toril Nag

Ny teknologi gir bedre transportløsninger

Gladmelding: Ny teknologi kan gi oss effektive transportløsninger som både er billigere og mer miljøvennlige enn i dag.                                                                            … Fortsett å lese Ny teknologi gir bedre transportløsninger

Finansiell informasjon

Nøkkeltall

Varige driftsmidler pr. forretningsområde

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft7524GWh
Målt effektivitet overføring102,3%
EBITDA telekom1276MNOK

Aktuelle prosjekter

 • Ny kraftlinje til regionen

  Sterk befolkningsvekst i Sør-Rogaland er hovedårsaken til at region trenger å forsterke strømnettet. 

  Statnett har de siste årene arbeidet med å etablere en ny strømforsyning inn til regionen. Det er søkt om konsesjon for ny kraftlinje fra Lysebotn til Fagrafjell vil bedre forsyningssikkerheten til Sør-Rogaland, som er et av områdene i landet med dårligst leveringssikkerhet for strøm.

 • Smarte hjem

  Gode løsninger for borettslag og private husstander er noe Smartly kan gi råd om

  Smart i dag. Smart i morgen. Gjennom Smartly utvikler og leverer vi enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter, styring av energiforbruk, og sikker og trygg lading av elbil.

 • Innovasjon i Lyse

  Badetassen sender automatisk temperaturen i badevannet til Stavanger kommune sin innbyggerportal

  Lading i lyktestolper og automatisk måling av temperaturen i badevannet på byens badesteder, wifi i sentrum og målere som viser temperaturen i bakken. Smarte løsninger utvikles, testes og settes i system.

 • Rehabilitering av dam Lyngsvatn

  Lyngsvatn

  Vannmagasinet Lyngsvatn som ligger 680 meter over havet er hovedressursen til nye Lysebotn 2 kraftverket som ble offisielt åpnet i 2018. Store kraftverksdammer er underlagt strenge sikkerhetskrav, og de fleste av dem ble bygget på en tid da kravene var annerledes.

 • Demo elektrifisering

  Fly tar av fra Stavanger Lufthavn, Sola.

  Lyse deltar i et storskala demonstrasjonsprosjekt innen elektrisk transport i Sør-Rogaland. Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Risavika Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett.

 • Fjernvarme og kjøling

  Fjernvarmerør Sandnes

  Avfall som ikke kan gjenbrukes til materialgjenvinning, må brennes. Avfallsforbrenningen gir oss strøm og varmt vann, som distribueres i fjernvarmenettet.

 • Triangulum

  Stavanger er en av fyrtårnbyene i Horizon 2020 - Triangulum.

  Siden oktober 2014 har Stavanger vært med i EUs Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig.

 • Nytt regionalt strømnett

  Jærnettet

  Strømnettet i Sør-Rogaland må oppgraderes for å sikre forsyningen av strøm i området. Kraftig befolkningsvekst gjør at kapasiteten i eksisterende regionalnett (overordnet strømnett) nesten er brukt opp.

 • Vannkraftprosjekter

  vannkraftprosjekter

  Lyse har som mål å utnytte potensialet for lønnsomme utbygginger innenfor vannkraft, og har derfor flere mindre prosjekter til vurdering. For å komme inn under elsertifikat-ordningen må prosjektene være satt i produksjon i løpet av 2020.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS