Nyheter

 • Illustrasjonsbilde

  - Krevende og kostbart å nå regionale klimamål

  Sterk og samordnet regional innsats er nødvendig for å nå utslippsmålene kommunene har forpliktet seg til.

 • Strømmast står ved siden av en grusvei hvor det er grønne marker på andre siden av veien.

  Ny kraftlinje på høring

  Konsesjonssøknad for ny kraftlinje mellom nye Håland og nye Fagrafjell transformatorstasjoner om Tjøtta er lagt ut på høring. Det blir åpent informasjonsmøte om prosjektet onsdag 22. januar.

 • Merethe Løkås og Stine Værang i Signal bredbånd, Altibox`nordligste partner, er på ballen for å sørge for fiber i landets største fylke. Foto: Frida Bringslimark

  Koblet opp verdens nordligste fiberkunde

  Fiber til alle er ett viktig mål konsernet jobber etter, og vi rykker stadig nærmere. Med fiberstrekk fra Mandal i sør til Mehamn i nord, leverer Lyse og Altibox fiber i hele Norges langstrakte land, og like før jul ble den første fiberkunden i Finnmark koblet opp.

 • Administrerende direktør Håvard Tamburstuen (t.v) og prosjektleder Andreas Poulsson i Base Property tar hverandre i hendene mens en gravemaskin er i gang med å riving i bakgrunnen.

  Byggestart på rådhustomt

  Arbeidet med å rive deler av det gamle rådhuset i Sandnes er i gang. Lyse Elnett og Base Property har inngått avtale om nytt administrasjonsbygg på tomten som ligger synlig til i Jærveien.

 • Hege Monsen-Wiggins, Leiv Molven, og Aleksander Dåsvand ved anleggsområdet på Storhaug. (Foto: Kristofer Ryde)

  Øyner målet i det fjerne

  I ni år har Hege Monsen-Wiggins jobbet med å bygge fjernvarme til Stavanger. Halve strekningen er lagt, og nå graves det for fullt på Storhaug.

 • Toril Nag

  Med ansvar for fiber til folket

  Vi er på slutten av 90-tallet. Her vest har oljeselskapene et skrikende behov for høy båndbredde, de trenger å behandle svære seismikkdata raskt. Lyse ser mulighetene og starter selskapet ElTele Rogaland for å komme oljenæringens behov i møte.Les intervjuet med Toril Nag som nylig ble publisert i magasinet Lyse sider.

 • Kart tatt ut fra websiden med informasjon om strømbruddet.

  Kortvarig feil med ny teknologi

  Driftssentralen kunne på rekordrask tid sørge for strøm igjen til kunder i Stavanger sentrum siste lørdag i desember etter feil på strømkabel. Etter kun 10,5 minutter fikk kunder strømmen tilbake takket være ny teknologi som testes ut.

 • Fiber til alle

  Lyse inviterer både til dugnad og til jobbsøkere når det gjelder å sørge for fiber til alle. For å få til det må det gjøres en hederlig innsats, og flere flinke folk trengs på laget.

 • Betongelementer heises ned på byggeplass hvor nye Opstad transformatorstasjon bygges.Foto: Fredrik Ringe

  God framdrift på Opstad

  Byggingen av nye Opstad transformatorstasjon går etter planen. De første betongelementene ble heist på plass i desember, og snart er kabelkjelleren ferdig.

Siste nytt fra bloggen

Eimund Nygaard

Storstilt samarbeid må til for å få ned klimagassutslippene

Det er et godt stykke frem til å nå klimamålene, men vi kan få til mye dersom alle er med og bidrar. Lyse har, som en sentral aktør i regionen, fått mange henvendelser fra politikere i eierkommunene, og andre, om hva som kan gjøres for å bidra til reduksjon av klimagassutslippene. For å kunne bidra, … Fortsett å lese Storstilt samarbeid må til for å få ned klimagassutslippene

Finansiell informasjon

Nøkkeltall

Varige driftsmidler pr. forretningsområde

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft7524GWh
Målt effektivitet overføring102,3%
EBITDA telekom1276MNOK

Aktuelle prosjekter

 • Ny kraftlinje til regionen

  Sterk befolkningsvekst i Sør-Rogaland er hovedårsaken til at region trenger å forsterke strømnettet. 

  Statnett har de siste årene arbeidet med å etablere en ny strømforsyning inn til regionen. Det er søkt om konsesjon for ny kraftlinje fra Lysebotn til Fagrafjell vil bedre forsyningssikkerheten til Sør-Rogaland, som er et av områdene i landet med dårligst leveringssikkerhet for strøm.

 • Smarte hjem

  Gode løsninger for borettslag og private husstander er noe Smartly kan gi råd om

  Smart i dag. Smart i morgen. Gjennom Smartly utvikler og leverer vi enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter, styring av energiforbruk, og sikker og trygg lading av elbil.

 • Innovasjon i Lyse

  Badetassen sender automatisk temperaturen i badevannet til Stavanger kommune sin innbyggerportal

  Lading i lyktestolper og automatisk måling av temperaturen i badevannet på byens badesteder, wifi i sentrum og målere som viser temperaturen i bakken. Smarte løsninger utvikles, testes og settes i system.

 • Rehabilitering av dam Lyngsvatn

  Lyngsvatn

  Vannmagasinet Lyngsvatn som ligger 680 meter over havet er hovedressursen til nye Lysebotn 2 kraftverket som ble offisielt åpnet i 2018. Store kraftverksdammer er underlagt strenge sikkerhetskrav, og de fleste av dem ble bygget på en tid da kravene var annerledes.

 • Demo elektrifisering

  Fly tar av fra Stavanger Lufthavn, Sola.

  Lyse deltar i et storskala demonstrasjonsprosjekt innen elektrisk transport i Sør-Rogaland. Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Risavika Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett.

 • Fjernvarme og kjøling

  Fjernvarmerør Sandnes

  Avfall som ikke kan gjenbrukes til materialgjenvinning, må brennes. Avfallsforbrenningen gir oss strøm og varmt vann, som distribueres i fjernvarmenettet.

 • Triangulum

  Stavanger er en av fyrtårnbyene i Horizon 2020 - Triangulum.

  Siden oktober 2014 har Stavanger vært med i EUs Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig.

 • Nytt regionalt strømnett

  Jærnettet

  Strømnettet i Sør-Rogaland må oppgraderes for å sikre forsyningen av strøm i området. Kraftig befolkningsvekst gjør at kapasiteten i eksisterende regionalnett (overordnet strømnett) nesten er brukt opp.

 • Vannkraftprosjekter

  vannkraftprosjekter

  Lyse har som mål å utnytte potensialet for lønnsomme utbygginger innenfor vannkraft, og har derfor flere mindre prosjekter til vurdering. For å komme inn under elsertifikat-ordningen må prosjektene være satt i produksjon i løpet av 2020.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS