Installert effekt er på 2,5 MW og midlere årsproduksjon er på 9 GWh.

Fakta

Ferdig: 1909, erstattet av ny i 1998
Nedbørsfelt: 33 km2
Årsproduksjon: 9 GWh
Fallhøyde: 67 m
Installert effekt: 2,5 MW