For leverandører

Lyse-konsernet anskaffer et bredt spekter av varer og tjenester. Dette skaper verdier og ringvirkninger i alle landsdeler.

Lyse sin overordnede anskaffelsesstrategi er:

  • Å være regionsledende innen anskaffelser ved å bygge et sterkt anskaffelsesfaglig miljø og være fremtidsrettet.
  • Å kontinuerlig forbedre prosesser og systemer for å forenkle og effektivisere, samt sikre overholdelse av interne og eksterne krav.
  • Å ved å styrke «det gode innkjøp» bidra til å oppnå økonomisk fordelaktige resultater.
  • Å aktivt og systematisk jobbe for en fremtidig bærekraftig verdikjede.

Her finner leverandører informasjon om det nye selskapet Lyse Tele, som samler televirksomheten til Lyse - inkludert Altibox, Ice og NiceMobil.