For leverandører

Lyse anskaffer årlig varer og tjenester for over NOK 3,5 milliarder fordelt på et bredt spekter av varer og tjenester.

Lyses overordnede anskaffelsesstrategi er: ​​​​​​

  • Fremme effektiv bruk av ressurser og bidra til at Lyse opptrer med integritet
  • Gjennomføre anskaffelser i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk
  • Gjøre valg som bidrar til å sikre en bærekraftig verdikjede.