Lyses første oppgave var å bygge ut Lysebotn kraftverk, som er det eldste kraftverket i Lysebotn. Kraftstasjonen ble bygd langt inn i fjellet på begynnelsen av 1950-tallet. 

Lysebotn 1 kraftstasjon utnytter et nedbørsfelt på 316 kvadratkilometer, som ligger på nordsiden av Lysefjorden. Lysebotn 1 kjører med Strandvatn som inntaksmagasin.

I 2022 fikk Lyse tillatelse til å kjøre tre aggregater i Lysebotn 1 igjen, i en situasjon med knapphet på effekt i Norge. 120 MW ekstra effekt tilføres kraftsystemet med denne løsningen.

Fakta: 

Produksjonsstart: 1964 (byggestart 1953)
Fallhøyde: 628 m
Årsproduksjon: 
Installert effekt: