Fakta: 
Installert effekt er 3,5 MW fra en francisturbin.
Årsproduksjon er 13,7 GWh.
Aggregat: 1
Idriftsettelse: 2016