Store Flørlivatn er inntaksmagasinet for kraftverket. I tillegg er Hogganvatn, Øvre Flørlivatn og Vassleia tilhørende nedbørsfeltet.

Den gamle stasjonen samt rørgaten ned langs fjellsiden står der fortsatt. Langs rørgaten går det en tretrapp med 4444 trappetrinn samt en kabelbane. Det gamle kraftverket blir i dag brukt til utstillingslokale og kafe.

Fakta: 

Ferdig: 1918, ny kraftstasjon ferdig i 1999. 
Nedbørsfelt: 47 km2
Fallhøyde: 777 m
Årsproduksjon: 290 GWh
Installert effekt: 80 MW