Lysebotn 2 erstattet i 2018 det gamle Lysebotn 1 fra 1953. Det nye kraftverket ga en økt fornybar vannkraftproduksjon på 180 GWh (millioner kWh). Lysebotn 2 er Nord-Europas mest moderne kraftverk med en fallhøyde på 680 meter og to Francis-turbiner. Etter fornyelsen av kraftverket produseres om lag 15 prosent mer energi, uten behov for overføringer av vassdrag eller reguleringer.

Årsproduksjon ligger rundt 1 500 GWh fornybar energi som gir strøm til ca 75 000 boliger hvert år. Det nye kraftverket ble bygget samtidig som det gamle kraftverket var i full drift. Anlegget ble satt i drift i september 2018. 

Fakta: 

Produksjonsstart: September 2018
Fallhøyde: 686 m
Årsproduksjon: 1500 GWh
Installert effekt: 370 MW

INFORMASJON OM ÅRDALSVASSDRAGET