Reguleringsmagasin er Nupstjødn som reguleres mellom henholdsvis 1 303 og 1 287 moh.

  • Francisturbin på 1,5 MW.
  • Middels årsproduksjon er på 5 GWh.
  • Installert effekt: 22 MW
  • Aggregat: 2
  • Idriftsettelse: 1965 / 1977

Fakta

Ferdig: 1929, utvidelse i 1937 og 1949
Nedbørsfelt: 52 km2
Produksjon: 97 GWh
Fallhøyde: 300 meter
Installert effekt: 25 MW