Det er installert to francisturbiner på totalt 172 MW. Middels årsproduksjon er på 919 GWh.[2]

Fakta: 
Installert effekt: 172 MW
Aggregat: 2
Idriftsettelse: 1966
Reguleringsmagasin er Valldalsvatnet som reguleres mellom 745 og 675 moh.