Kraftverket ble satt i drift i 1967 og modifisert i 1971. Verket utnytter et vannfall på 545 meter fra Kvandalsfoss. Kraftverket henter vann fra en rekke bekke-inntak samt fra Kvanndal kraftverk.
 

  • Middels årsproduksjon er på 652 GWh.
  • Installert effekt: 155 MW
  • Aggregat: 2
  • Idriftsettelse: 1967