Hvert år betaler konsernet ut om lag 60 % av overskuddet i utbytte, avdrag på ansvarlig lån og renter til eierkommunene. Lyses totale bidrag til staten, vertskommuner og eierkommuner i 2021 var 3,5 milliarder kroner.

  • 794 millioner kroner millioner utbetalt til eierkommunene
  • 2689 millioner i skatter og avgifter