Hvert år betaler konsernet ut om lag 60 % av overskuddet i utbytte, avdrag på ansvarlig lån og renter til eierkommunene. Lyses totale bidrag til staten, vertskommuner og eierkommuner i 2020 var 1,3 milliarder kroner. 

  • 779 millioner utbetalt til eierkommunene
  • 551 millioner i skatter og avgifter