Hvert år betaler konsernet ut om lag 60 % av overskuddet i utbytte, avdrag på ansvarlig lån og renter til eierkommunene. Lyses totale bidrag til staten, vertskommuner og eierkommuner i 2022 var over 11 milliarder kroner.

  • 1100 millioner kroner millioner utbetalt til eierkommunene (utbytte pluss ansvarlig lån)
  • 10 milliarder i skatter og avgifter