Infrastruktur og sirkulær energi

Et sterkt og godt strømnett er grunnmuren i energisystemet, men det blir stadig viktigere med sirkulære energikilder som kan bidra til å avlaste strømnettet.

Gjennom hele vår 100-årige historie har vi hatt én viktig oppgave: å sikre at alle hjem og bedrifter i Sør-Rogaland får lys, varme og elektrisitet, alltid.  

Strømnettet er grunnlaget for verdiskapning, nye arbeidsplasser og lavere klimautslipp i Norge, men det har begrenset kapasitet. Fjernvarme, fjernkjøling og biogass er viktige teknologier som bidrar til å avlaste strømnettet og gi oss et bedre energisystem.