Lyse støtter FNs bærekraftsmål og som medlem av FNs Global Compact jobber vi sammen med næringslivet for å bidra til å nå disse målene. Noen av disse målene bidrar vi positivt til og jobber dermed for å øke våre bidrag, mens med andre mål er vi en del av problemet og må finne løsninger for å redusere vårt negative bidrag. 

FNs bærekraftsmål

Fokusområder for bærekraft

Tidlig på 2000-tallet bestemte fjernvarmevirksomheten i Lyse seg for å igangsette konkrete tiltak for å sette søkelys på bedriftens miljøavtrykk. I kartleggingen frem mot ISO-sertifisering ble tiltak som å slukke lys og skru av datamaskinen før man dro fra kontoret, sidestilt med reduksjon av utslipp fra fjernvarme og naturgass. Gjennom kontinuerlig forbedring ble nye tiltak i all hovedsak knyttet til å effektivisere bruken og redusere avtrykket i energivarene våre. I dag er fjernvarmen vi selger helt klimanøytral, og vi får stadig større andel biogass i gassnettet vårt. 

Dette viser viktigheten av en vesentlighetsvurdering. Det å ikke bruke mer strøm enn nødvendig er selvsagt bare positivt, men ved å gjøre en vesentlighetsvurdering løfter man blikket og finner de områdene som er viktigst for interessentene og mest kritisk for selskapets fremtidige verdiskaping. 

Lyse har valgt ut fire områder som er vesentlige for Lyse: 

  1. Lyse som en trygg og rettferdig arbeidsgiver
  2. Forretningsetikk og anti-korrupsjon
  3. Klimagassutslipp og miljøpåvirkning
  4. Påvirkning på lokalsamfunnet