Lyse-konsernet har et tildelingsprogram for barn og unge som heter Lyse Spirer. Hvert år kan alle som ønsker det, søke om midler til aktiviteter til sine barn og ungdommer, og kan få tildelt fra 3000 - 7000,- per barn. Det er i alt 1 million kroner avsatt til dette formålet.
Lyse trekker vinnere fire ganger i året, trekningsdato finner du i lenken under.

Søk om støtte hos Lyse 

Søk om støtte hos Signal Bredbånd