Inkluderer hvordan vi fordeler den økonomiske verdiskapingen gjennom skatt, utbytte, sponsing osv. og hvordan vi direkte og indirekte påvirker lokalsamfunnet gjennom vårt samfunnsoppdrag.

Bærekraftsmål 8 Bærekraftsmål 8 Bærekraftsmål 11 Bærekraftsmål 17

Vesentlighet

Ved å levere samfunnskritisk infrastruktur utgjør Lyse en aktør de aller fleste i lokalsamfunnet er avhengig av for å få hverdagen til å gå rundt. I tillegg bidrar vi med arbeidsplasser, utbytte til eierkommunene og sponser idrett, kultur og forskning i regionen. Hvordan Lyse påvirker lokalsamfunnet er dermed av stor interesse for både kommunene, naboer, kunder og ansatte. 

Vår tilnærming

Som et ledd i det grønne skiftet vil stadig flere samfunnsfunksjoner bli drevet av fornybar energi, og elektrifiseringen er forventet å øke betydelig. Lyse har ansvar for utvikling og drift av strømnettet i ni av eierkommunene. På samme vis har vi sammen med våre partnere bygget et nasjonalt fibernett i Norge og i deler av Danmark som er med på å binde samfunnet sammen. Annen teknologi kan nå overføringshastigheter som er vel og bra i dag, men bare fiber kan sikre at vi når framtidens bredbåndsmål. Ett av fremtidens mål er derfor å bygge fiber til alle. 

Hvert år betaler konsernet ut om lag 60 % av overskuddet i utbytte, avdrag på ansvarlig lån og renter til eierkommunene. I Sandnes kommune er utbyttet nok til å drive fem barnehager et helt år noe som viser betydningen av Lyses utbytte til eierne. Dette er grunnen til at vi hele tiden jobber for langsiktig og stabil avkastning.

Selskapet er opptatt av å bidra til kunnskaps- og kompetanseoppbyggingen i regionen og samarbeider dermed tett med UiS. I 2015 signerte Lyse og UiS en programavtale hvor Lyse gir 30 millioner kroner over åtte år og hvor midlene skal benyttes til en langsiktig oppbygging av UiS innen forskning på datateknologi innenfor smarte byer, digitale tjenester og velferdsløsninger, og bærekraftig smart energi. 

Lyse sponser også flere idrettslag og kulturarrangementer i de 14 eierkommunene. I tillegg har vi laget et eget sponsorprogram «Lyse Spirer» som alle innbyggere kan søke på og som går til å støtte barn og ungdom i det de liker å gjøre i fritiden. Gjennom sponsorarbeidet ønsker Lyse å være en lagspiller i aktive lokalsamfunn og skape trivsel og vekst for oss som bor her. 

Klimagassutslipp og miljøpåvirkning