I 2015 signerte Lyse og Universitetet i Stavanger en programavtale hvor Lyse gir 30 millioner kroner over åtte år. Midlene skal bidra til en langsiktig oppbygging av UiS innen forskning på datateknologi innenfor to hovedområder:
• Smarte byer, digitale tjenester og velferdsløsninger
• Bærekraftig smart energi

Studentsamskipnaden i Stavanger
Lyse sponser 40 nye studentboliger i Stavanger med 10 millioner kroner til Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). Vi ønsker med dette å bidra til videre rekruttering og kompetanse til Universitetet i Stavanger.

Forskningsprisen
Lyses forskningspris tildeles en forsker eller forskergruppe ved UiS eller IRIS som har utmerket seg med fremragende vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Prisen er på kroner 50.000.

Siden 1999 har følgende forskere mottatt pris:
2019: UiS-forskere innen partikkelfysikk og kosmologi
2018: Professor Dolly Jørgensen og professor Finn Arne Jørgensen, Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS
2017: Professor Eva Johansson, Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS
2016: Professor Atle Øglend, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved UiS
2015: Professor Karina Aase, Forskermiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS
2014: Professor Sigrun Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret ved UiS
2013: Professor Rune Dahl Fitjar, Institutt ved Handelshøyskolen ved UiS / Senter for Innvovasjonsforskning
2012: Førsteamanuensis Axel Hiorth og førsteamanuensis Merete Vadla Madland, institutt for petroleumsteknologi. Axel Hiorth er også forskningsleder ved IRIS
2011: Professor Malcolm A. Kelland, institutt for matematikk og naturvitenskap
2010: Professor Elna Siv Kristoffersen, Arkeologisk museum
2009: Professor Petter Osmundsen, institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
2008: Professor Ola Kvaløy, institutt for økonomi og ledelse
2007: Professor Kjell Hausken, institutt for medie-, kultur og samfunnsfag
2006: Professor Svein M. Skjæveland, institutt for petroleumsteknologi
2005: Professor Terje Aven, institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
2004: Professor Hans Olav Enger, institutt for kultur- og språkvitenskap
2003: Professor Tor Austad, institutt for petroleumsteknologi
2002: Professor Frank Asche, institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
2001: Professor Erling Roland og førsteamanuensis Tormod Idsø, SAF (på universitetet)
2000: Førseamanuesis Jayantha Prasanna Liyanage, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
1999: Professor John Håkon Husøy og førsteamanuensis Sven Ole Aase, Det teknisk naturvitenskapelige fakultet