Strømnett og sirkulær energi

Et sterkt og godt strømnett er grunnmuren for næringsutvikling og elektrifisering.

For godt over 100 år siden ble det første strømnettet i vår region bygget. I Stavanger er fortsatt Mosvatnet transformatorstasjon en del av dagens strømnett. Men det er selvsagt også mye som er endret på disse årene. For eksempel brukes fiber, sensorer og og automasjon for å overvåke og styre våre anlegg. Fjernvarme, fjernkjøling og biogass er med på å avlaste strømnettet.