Lnett, som er nettselskapet i Lysekonsernet, har ansvar for å drifte, vedlikeholde og bygge ut strømnettet i Sør-Rogaland. Strømnettet kan gjerne sammenlignes med veinettet. Statnett, det nasjonale nettselskapet, har ansvaret for "motorveiene" inn til vår region, mens Lnett har ansvaret for "fylkesveiene" i Sør-Rogaland. I tillegg sørger vi for at strømmen kommer helt fram til alle boliger, hytter, bedrifter, kommunale bygg med mer i ni kommuner. 
Vi er på vakt 24 timer i døgnet, og vil være der når du trenger oss.

Alltid på
To montører med ustyr over skuldrene på vei tilbake til bilen etter arbeid ute.Lnett er helt i Norgestoppen når det gjelder å levere stabil strømforsyning uten avbrudd til kunder. I mange år er det blitt jobbet målrettet med tiltak for å redusere både antall strømbrudd og antall kunder som berøres ved et strømbrudd. 
Når det er et område som har flere strømbrudd, så blir det gjort analyser for å se om det er samme årsak til feilene og som kan utbedres. Tiltak som er utført over mange år har gitt gode resultater.
Det er tatt i bruk nye løsninger og teknologi for å få mer informasjon om mulige mangler og feil slik at forhold kan utberes før dette fører til strømbrudd. I tillegg er det større grad av automatisering som er til hjelp i driften av strømnettet.
Montører går i vaktordning og er klar til å rykke raskt ut hvis kunder mister strømmen. 

Jevnlig kontroll 
Montør står med stolpesko i mast og strekker seg ut for å rekke opp med isolerstang til linetråden.Det blir gjennomført jevnlig befaring langs alle luftlinjer for å se etter forhold som kan gi strømbrudd, og det utføres skoging langs linjetraséene. Noen feil er synlige og lett å oppdage, mens andre er umulig å se og kan derfor ta tid å få lokalisert helt nøyaktig. Jordfeil som kommer og går er eksempel på feil som kan være vanskelig å lokalisere. 

Hvert år gjennomføres det vedlikehold på anlegg i strømnettet. Det blir vurdert om arbeidet kan utføres på en måte som gjør at kunder ikke mister strømmen. Ansatte er kurset for å kunne jobbe mens det er spenning på anlegget. På mange jobber er imidlertid dette ikke mulig av hensyn til sikkerheten til ansatte som skal utføre arbeidet.