Et karbonfangstanlegg ved anlegget Forus Energigjenvinning, et forbrenningsanlegg av søppel som ligger i grenselandet av tre kommuner, har Lyse sammen med FE og Aker Carbon Capture startet et arbeid for å realisere et karbonfangstanlegg innen 2026. Et anlegg av denne størrelsen vil redusere co2-utslipp med 5 % i region Sør-Rogaland og med 25 % i Sandnes kommune.