PÅGÅENDE PROSJEKT FJERNVARME OG KJØLING

Dypt nede i fjorden er vannet kaldt året rundt. Lyse pumper det opp og sender det videre til blant annet ventilasjonsanlegg i bedrifter og institusjoner. 
Lyse har lang erfaring med frikjøling og leveransen fra fjorden er jevn og god. For hver kilowatttime som brukes til produksjon og distribusjon får vi ca 25 kilowattimer kjøling. 

Når det kalde vannet pumpes opp i energisentralen blir sjøvannet vekslet med ferskvann. Det kalde vannet føres inn i rørsystemet og sirkulerer til bygninger i nærheten. Deretter føres vannet tilbake til fjorden igjen og nytt, kaldt vann pumpes inn i systemet. 

En rekke næringskunder i Jåttåvågen, Østre bydel og Sandnes indre havn får kjøling på denne måten. Lyse tilbyr også kjøling ved hjelp av fornybar strøm i en kjølesentral i kundens nærområde. Frikjøling egner seg veldig godt til bygg med prosesskjølebehov. Potensielle kunder med store prosesskjølebehov anbefales å ta kontakt for å se på skreddersydde muligheter som Lyse kan tilby. 

Frikjøling fra Lyse fungerer slik: