Lyse Neo har de siste årene bygget ut fjernvarmeaksen som strekker seg fra forbrenningsanlegget på Forus, til Sandnes Indre havn langs Gandsfjorden, til Stavanger Øst.  Fjernvarmetraseen knyttes til sentrale kommunale bygg, næringsbygg og boligblokker og bidrar til en betydelig reduksjon av CO2. Ved bruk av kaldt vann fra den nærliggende Gandsfjorden, pumper og leverer Neo kjøling til en rekke kunder. Lyse Neo leverer også biogass som produseres ved to forskjellige anlegg og har flere spennende prosjekt de jobber med for å øke bruksområde og utvikling av biogass de neste årene. Neo drifter også Norges største landbaserte gassnett. Fremtidsprosjektene i selskapet Neo er mange, og blant de viktigste er planer for et nytt fangstanlegg for CO2 ved Forus Energigjenvinning.

Les mer om vår politikk for kvalitet, HMS, energi, miljø og personvern. 

Ingrid Vestvik
Ingrid Vestvik Administrerende direktør
Se e-post