Styre og ledelse

Konsernledelsen i Lyse består av konsernsjef Eimund Nygaard og syv konserndirektører. Ledelsen tar generelt sikte på å utvikle en målrettet organisasjon som skaper verdier gjennom kompetanse, samhandling og fellesskap.

Generalforsamlingen utgjøres av aksjonærkommunenes ordførere, som stemmer i henhold til det antall aksjer den enkelte eier besitter. Bedriftsforsamlingen velges for fire år av gangen.

Konsernstyret i Lyse består av åtte styremedlemmer. Seks er valgt av aksjonærene og to er valgt av ansatte. I tillegg har ansatte en observatør og det samme har Rogaland fylkeskommune. Lederen av bedriftsforsamlingen kan også møte som observatør. Styret i Lyse velges for to år om gangen. 

I april 2022 ble det laget en ny utgave av Styrets melding. Dette er en rapport til eierne som gir et bredt bilde på status i Lyse-konsernet. Meldingen finner du her.

Se alle medlemmer i Lyses bedriftsforsamling

Bedriftsforsamling

Styret

Konsernledelse