Lyse er organisert som et konsern med Lyse AS som morselskap. Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og organiserer fellesfunksjoner som økonomi og finans, HR, kommunikasjon, juridisk, anskaffelser, eiendomsservice mm. Konsernet er organisert i tre forretningsområder: Energi, telekommunikasjon og infrastruktur.

Se organisasjonskart (JPG, 65KB)