Stavanger
45,735 %


Sandnes
19,531 %


Sola
8,741 %


Time
5,832 %


Klepp
4,229 %3,785 %


Randaberg
3,279 %


Eigersund
2,951 %


Strand
2,532 %


Hjelmeland
0,994 %


Gjesdal
0,933 %


Lund
0,713 %


Bjerkreim
0,512 %


Kvitsøy
0,233 %

Lyse-konsernet eies av 14 kommuner som har aksjer i morselskapet Lyse AS.
Det er én aksjeklasse, og det er utstedt 1 008 983 aksjer.