Verdier

Våre verdier er å være modig, tydelig, ansvarlig, lagspiller.

Vår strategi

Lyse bidrar til bærekraftig vekst og samfunnsbygging. Gjennom vår virksomhet skaper vi en grønnere framtid og en enklere hverdag. Vi er lokale overalt, vi skaper gode kundeopplevelser og gir tilbake til samfunnet. 

Vi er alltid på for å forstå kundens behov. Vi leverer produkter og tjenester som er avgjørende i hverdagen, og skal derfor levere god kvalitet med høy grad av tilgjengelighet. 

Et langsiktig industrielt eierskap ligger til grunn for vår virksomhet. Lyse skal bidra som samfunnsbygger og gi tilfredsstillende avkastning til eierne. Gjennom vår virksomhet bidrar vi til bærekraftig vekst for å nå klimamålsetninger og FNs bærekraftsmål.

Styret har siden stiftelsen av konsernet arbeidet ut fra en strategi om å etablere nye forretningsområder. Målet har vært å gjøre Lyses årsresultat mindre avhengig av utviklingen av kraftprisen. Lyse har siden 1999 etablert virksomhet innen gass, fjernvarme og telekommunikasjon. Målet fram mot 2030 er å fortsette veksten.