Eierkommunene har som mål å gi innbyggerne et trygt og innbydende utemiljø samt sikre veier gjennom rett belysning. Lyse Lux prosjekterer, bygger og drifter alle typer offentlig belysning,og har blant annet levert belysning til Tjensvollkrysset, Bryne Mølle og andre kjente steder.
Lyse Lux skal levere framtidsrettede løsninger som støtter opp om FNs bærekraftsmål.

Oddbjørn Sørseth
Oddbjørn Sørseth Daglig leder
Se e-post