Den strategiske beliggenheten tett på kablene som forbinder det norske kraftsystemet med andre europeiske land gir Lyse unike muligheter til å utnytte eksisterende og fremtidige markedsmuligheter.

Lyse Produksjon har en finansiell kraft- og valutaportefølje for risikostyring av produksjonsinntektene. I tillegg ligger analyse, anmeldings- og avregningsfunksjonene på engrosnivå for hele konsernet i selskapet.  Lyse Produksjon jobber tett med Lyse Kraft DA som eier 20 kraftverk og hvor Hydro Energi AS er operatør. 

Sindre Ims
Sindre Ims Administrerende direktør Lyse Produksjon
Se e-post