Selskapet er et av landets største vannkraftaktører med en årlig middelproduksjon på 9,5 TWh, hvorav Lyse eier 74,4 prosent og Hydro 25,6 prosent. Kraftverksporteføljen
er lokalisert i området fra Haukeli til Åna Sira. 

Drift og vedlikehold ved kraftverkene utføres av Hydro Energi AS som operatør, mens Lyse Produksjon AS står for vanndisponering og markedsaktiviteter.

Bjørn Aase Honningsvåg
Bjørn Aase Honningsvåg Administrerende direktør
Se e-post