Lyse Kraft er en del av Lyse-konsernet og har gjennom hel- og deleierskap interesser i totalt 32 kraftverk på Sør-Vestlandet. Dette omfatter kraftverk i Røldals-Suldal, Lysefjordområdet, Sira-Kvina og Ulla-Førre.

Selskapet er av landets største vannkraftaktører med en årlig middelproduksjon på nær 10 TWh, med en installert effekt på 1500 MW. Lyse eier 74,4 prosent og Hydro 25,6 prosent av selskapet. Kraftverksporteføljen dekker nedbørfelter som strekker seg fra Haukeli til Åna-Sira. 

Drift og vedlikehold ved kraftverkene utføres av Hydro Energi AS som operatør, mens Lyse Produksjon AS står for produksjonsplanlegging og fysisk disponering av kraftverkene i markedet.

Bjørn Aase Honningsvåg
Bjørn Aase Honningsvåg Administrerende direktør
Se e-post