I tillegg skreddersyr selskapet også løsninger for elbillading, energimåling og rapportering, samt styring av energi og effektforbruk. Virksomheten opererer i et svært konkurranse-utsatt marked. Selskapet jobber kontinuerlig med å tilpasse og spisse sin kompetanse som kundene til enhver tid forventer. De siste målingene viser at selskapet scorer høyt på kundetilfredshet sammenliknet med mange andre.  

Lyse Energi er et heleid datterselskap i Lysekonsernet, et industriselskap innen energi og telekommunikasjon. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekom-produkter, samt bygging og drift av infrastruktur.

 

Solveig Gjerde Hjelle
Solveig Gjerde Hjelle Administrerende direktør
Se e-post