Et eksempel på hvordan dagens skatteregime slår negativt ut er Jøssang kraftverk på Jørpeland som ble satt i drift i 2010. Etter ferdigstillelse har fallende kraftpriser gjort at kraftverket går med underskudd (2018: -8,8 millioner), men det må fortsatt betales grunnrente til Staten. Dette får stor betydning for Lyse og følgelig for eierne, 14 kommuner i Sør-Rogaland. Lyse har de siste tiårene modernisert flere av sine vannkraftverk, blant annet Jøssang, hvor skattesystemet slår uheldig. Dersom regjeringen velger å  En endring i grunnrentebeskatningen vil gjøre at kraftbransjen i Norge kan ta flere investeringsbeslutninger som kan gi mer fornybar kraft fra vann. 

intervjusituasjon- Mange kraftverk her i landet er mer enn femti år gamle og må rehabiliteres for å opprettholde produksjonen av grønn fornybar regulerbar vannkraft. Når behovet for fornyelse nå melder seg for mange av vannkraftverkene, er det rett og slett ikke lønnsomt slik skattesystemet er i dag, sier Bjørn Honningsvåg, administrerende direktør Lyse Produksjon.

I TV- innslaget på NRK fikk Honningsvåg, regionsjef i NHO Rogaland, Tone Grindland og ordfører i Strand, Irene Heng Lauvsnes, fortalt hvorfor det er så viktig at regjeringen nå endrer innretningen på grunnrenteskatten. 

Terje Halleland er stortingsrepresentant for Frp og har fremmet et representantforslag i Stortinget som skal behandeles til høsten. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har signalisert at de vil støtte dette som da vil danne flertall for forslaget:  

Fremskrittspartiet mener at grunnrentebeskatning må bestå, men at den bør ramme såkalt superprofitt som opprinnelig tenkt da denne form for beskatning ble innført. En normal avkastning på investert kapital bør skjermes for grunnrentebeskatning. Dette vil føre til at et betydelig antall prosjekter blir lønnsomme og investeringsbeslutning kan fattes.

Dersom de 130 prosjektene som norsk kraftbransje har identifisert, ville blitt realisert, ville det gitt en verdiskapning på 12 milliarder kroner og en økt sysselsetting på 12 000 årsverk. 5 TWh i økt kraftproduksjon og 3 milliarder kroner i skatteinntekter. (Kilde: Rapport fra Thema Consulting)

Se hele innslaget her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/202008/DKRO98082420/avspiller eller les saken i NRK Rogaland

Nettsak: NRK Rogaland - https://www.nrk.no/rogaland/kraftverk-gar-med-underskot-_-ma-likevel-betala-fleire-millionar-kroner-til-staten-1.15133200