Vi bygger og driver infrastruktur som er viktige for et moderne samfunn: strømnett, fibernett og gassnett. Lyse har ansvar for å bygge ut strømnettet i en voksende region, og står klar til å rykke ut for å rette eventuelle feil som skulle oppstå. På samme vis har vi bygget et fibernett som er med på å binde samfunnet sammen. Annen teknologi kan nå overføringshastigheter som er vel og bra i dag, men bare fiber kan sikre at vi når framtidens bredbåndsmål. En av framtidens utfordringer vil derfor være å bygge fiber til alle.

Strøm

Et robust strømnett er en forutsetning for at dagens samfunn skal fungere. I takt med at regionen vokser forsterkes og utvides strømnettet.

Sør-Rogaland er en region i sterk vekst. Strømnettet må derfor hele tiden bygge ut og forsterkes for å dekke nye behov.

Lyse bruker hvert år store summer på drift og vedlikehold av strømnettet. Etter at myndighetene besluttet at alle boliger, hytter og næringsbygg skal ha digitale strømmålere som registrerer forbruket på timesbasis og sender dette automatisk inn til en avregningssentral, har Lyse skiftet ut 140 000 målere, og leverer nå data til avregningssentralen som Statnett drifter. Målet er et mer effektivt energimarked og at kundene skal bli mer bevisst sitt forbruk og legge deler av forbruket til tider på døgnet med lavere pris. 

Lyse har en stor vaktstyrke på rundt 80 ansatte. De går i turnus og rykker ut døgnet rundt uansett vær for å gi kunder strømmen tilbake så raskt som mulig når feil oppstår.

Fiber

Lyse begynte å legge fiber til private husholdninger i 2002. I dag er Rogaland et av områdene med best bredbåndsinfrastruktur i Europa.

Totalt et det over 700 000 Altibox-kunder i Norge. Lyse leverer fiberbredbånd under merkevaren Altibox, og gjennom et partnerskap av 40 lokale fiberutbygger i Norge og Danmark når våre tjenester ut til over 1,7 millioner mennesker. 

Gass

Et utbredt gassnett er vanlig på kontinentet i Europa. Og på Jæren. Lyse har bygget et 600 kilometer langt gassnett til virksomheter i vår region. Naturgass brukes til oppvarming og i produksjon av mat og varer. Gassen fra Lyses nett holder deg varm på Viking stadion. Og den gir store og modne tomater året rundt. Fire av fem norske tomater kommer fra Ryfylke.

Der gass erstatter olje, kan reduksjonen i CO2 være på 20-30 %, og utslippet av NOx kan halveres. Gassnettet er samtidig grunnlaget for å ta i bruk biogass. IVARs renseanlegg i Mekjarvik produserer i dag nok biogass til ett års drivstofforbruk for 4000 biler med en kjørelengde på 15 000 kilometer. Den klimanøytrale biogassen hentes ut fra regionens kloakk og slam, og fraktes ut i Lyses gassnett der den blandes med naturgass. Over de neste årene skal biogassproduksjonen mer enn tredobles. Lyses langsiktige ambisjon er at det kun skal være kortreist klimanøytral biogass som skal fraktes ut til kunder og drivstoffstasjoner. Et ambisiøst mål, men med utallige kyr på laget er vi optimistiske.

Fjernvarmenett

Ladeinfrastruktur