Lyse Produksjon håndterer en av Norges mest attraktive vannkraftporteføljer. Selskapet har eierandeler i de største og mest fleksible kraftverkene i det nordiske kraftsystemet. Sammen med vår strategiske beliggenhet tett på kablene som forbinder det norske kraftsystemet med andre europeiske land gir dette Lyse unike muligheter til å utnytte eksisterende og fremtidige markedsmuligheter.

Lyse Produksjon har en finansiell kraft- og valutaportefølje for risikostyring av produksjonsinntektene. I tillegg ligger også analyse, anmeldings- og avregningsfunksjonene på engrosnivå for hele konsernet i dette selskapet.  

Lyse Produksjon vil jobbe tett opp mot det nyetablerte selskapet Lyse Kraft DA (fom jan. 2021) som eier kraftverkene. Hydro Energi har driftsansvar for disse.  

 

Sindre Ims
Sindre Ims Administrerende direktør Lyse Produksjon
Se e-post