Infrastruktur og sirkulær energi

Et sterkt og godt strømnett er grunnmuren i energisystemet, men det blir stadig viktigere med sirkulære energikilder som kan bidra til å avlaste strømnettet.