Pågående prosjekt fjernvarme og kjøling

Dypt nede i fjorden er vannet kaldt året rundt. Lyse pumper det opp og sender det videre til blant annet ventilasjonsanlegg i bedrifter og institusjoner. 
Lyse har lang erfaring med frikjøling og leveransen fra fjorden er jevn og god. For hver kilowatttime som brukes til produksjon og distribusjon får vi ca 25 kilowattimer kjøling. 

Når det kalde vannet pumpes opp i energisentralen blir sjøvannet vekslet med ferskvann. Det kalde vannet føres inn i rørsystemet og sirkulerer til bygninger i nærheten. Deretter føres vannet tilbake til fjorden igjen og nytt, kaldt vann pumpes inn i systemet. 

En rekke næringskunder i Jåttåvågen og Sandnes indre havn får kjøling på denne måten. Lyse tilbyr også kjøling ved hjelp av fornybar strøm i en kjølesentral i kundens nærområde. Frikjøling egner seg veldig godt til bygg med prosesskjølebehov. Potensielle kunder med store prosesskjølebehov anbefales å ta kontakt for å se på skreddersydde muligheter som Lyse kan tilby. 

Innen 2023 vil også en ny frikjølesentral stå klar i Stavanger Øst, i Lervig. Denne vil stå i tilknytning til ny brannstasjon som bygges og sammen med fjernvarme som også leveres fra Lyse i området, kunne bidra til grønne energiløsninger. 
Frikjøling fra Lyse fungerer slik: